Европейско финансиране

 

"Равик Д" ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансирана по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

На 22.10.2021 г. "Равик Д" ЕООД подписа административен договор за преодоляване на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3767-C01 при 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000, 00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.